QUALITY AND FOOD POLICY

We, as ÖZTEM, stay up to date with respect to technological innovations and follow the latest trends, valid code and legislation, applicable conditions and ensure related people to informed.

Our aim is to submit “safe food” to customers and consumers, by providing constant improvement and management of quality and food safety in our process of product development, which contains development of new, safe, qualified product in accordance with the law and within the scope of responsibilty towards the customers.

As a part of this vision afore mentioned, we supply the best quality laurel leaves, we manufacture it in the most hygienical standards, and as a result, we produce natural and delicious products thanks to the latest technology. We moniter the supply chain from beginning to end.

We set a goal in order to sustainability and improvement of product safety and management system. To reach our goal, we ensure enough support and resource to the organization. We do not interfere the genuineness of the product.

We guarantee the hereby statements.


ÖZTEM olarak, kendimizi teknolojideki gelişmelere göre günceller ve en son trendleri takip ederiz, değişen yasa ve mevzuatı, uygulanabilir şartları izler, ilgililere aktarılmasını sağlarız.

İşletmemizin belirlenen kalitede ve müşterilere olan sorumluluklarımız kapsamında güvenli ve yasalara uygun ürün ve yeni ürün geliştirmeyi de içeren ürün gerçekleştirme sürecimizin tüm aşamalarında, etkin kalite ve gıda güvenliği yönetiminin uygulanması ve sürekli iyileştirme ile sürdürülebilirliğini sağlayarak, müşteri ve tüketicilerimize "güvenilir gıda" sunmayı hedefleriz.

Bu anlayış ile en iyi defne yaprağını tedarik eder, en yüksek hijyenik standartta üretim yapar, en ileri üretim teknolojisini kullanarak en doğal ve lezzetli ürünleri üretiriz. Tedarik zincirinin en başından en sonuna kadar tüm basamaklarını izler ve denetleriz.

Ürün güvenliği ve yönetim sisteminin sürdürülebilmesi ve geliştirilmesi açısından hedefleri belirler ve bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için organizasyona gerekli desteği ve kaynağı sağlarız. Ürün özgünlüğünü bozmayız.  

Tüm bunları taahhüt etmekteyiz.